top of page

เกี่ยวกับ MINism

ในฐานะพ่อคนหนึ่ง ที่เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์

ผมต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านงานออกแบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนรอบตัว รวมถึงลูกชายของผมเอง ผมมีความเชื่อว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้ไปในทางดีขึ้นได้ จึงเกิดเป็นก้าวแรกของผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและใกล้ตัว อย่างเข็มขัด MIN BELT ที่เราภาคภูมิใจ

 

แบรนด์ MINism เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้คน และผลิตเป็นสินค้าด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายในระยะยาวของเรา คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ มีรูปแบบที่เรียบง่าย มีสไตล์ ที่ช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้นและดีขึ้น จนหลายคนยินดีต้อนรับ MINism เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขา
 

บุญโชค วงศ์ดีเลิศ

ผู้ก่อตั้ง MINism 

MINism-2020-Logo.jpg

"A WOW! creation attacks
a tedious everyday PROBLEM
from DIFFERENT angles.
The good one always looks SIMPLE."

bottom of page