top of page

MIN WALLET

The Stylish Wearable Wallet For Active Lifestyle

กระเป๋าสตางค์ MIN WALLET ถูกออกแบบด้วยแนวคิดใหม่ เพื่อให้เป็นกระเป๋าสตางค์สไตล์ minimal ที่สามารถใช้งานภายใต้คอนเซ็ปต์ "Wearable Wallet" ที่สามารถสวมใส่และใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้

hero-image.jpg
wearable.jpg
1 (1).jpg
2 (1).jpg
3(1).jpg
5 (1).jpg
Elastic.gif
6 (1).jpg
7 (1).jpg
bottom of page